ADMINISTRAZIO ARLOKO ADMINISTRARIA // ADMINISTRATIVO/A ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Referencia:
 3269
Área geográfica:
 GIPUZKOA
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 01-09-2019
Empresa:
 Kultur arloko Sozietate Publikoa // Sociedad Pública del ámbito cultural 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

Egiteko nagusiak:
Administrazio Zuzendaritzaren mende, administrazio laguntza emango du fakturazio, kontabilitate, kontratazio eta nomina prozesuetan. Era berean, bestelako administrazio lan batzuk ere egingo ditu: artxibatzea, telefono eta aurrez aurreko arreta eta abar.

-------------------------------------------------------------

Funciones principales:
En dependencia de la Dirección de Administración dará soporte administrativo en los procesos de facturación, contabilidad, contratación y nómina. Asimismo realizará otras tareas administrativas de archivo, atención telefónica y presencial, etc.  

Requisitos:

Lanpostu hau beteko duen profesionalak honako hauek behar ditu:

•Goi mailako gradua administrazio kudeaketan edo antzekoa.
•Administrazio lanetan esperientzia aipaturiko prozesu horietan.
•C1 Euskara maila.
•Ingeles ezagutzak baloratuko dira.
•Trebetasuna informazio sistemen eta ofimatika paketearen erabileran.
•Antolakuntza gaitasuna, ekimena, jakintza alor anitzeko gaitasuna eta zorroztasun profesionala behar ditu. Harremanetarako trebetasuna eta taldean lan egiteko gaitasuna.

------------------------------------------------------------

El puesto requiere el/la siguiente profesional:

•Formación de grado superior en gestión administrativa o similar.
•Experiencia de soporte administrativo en los procesos indicados.
•Conocimiento de Euskera a nivel C1.
•Se valorará el conocimiento de inglés.
•Habilidad en el uso de sistemas de información y paquete ofimático.
•Persona con capacidad organizativa, iniciativa, capacidad multidisciplinar y rigor profesional. Habilidad relacional y de trabajo en equipo. 

La empresa ofrece:

Kontratu mugagabea eskainiko da, errelebo kontratua eginez.

------------------------------------------------------------

Se ofrece contrato indefinido, celebrándose contrato de relevo. 

Observaciones:

-2019ko irailaren 11an bukatuko da hautagaitzak aurkezteko epea.

-Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), goian azaltzen den erreferentzia adierazita.

-Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

------------------------------------------------------------

-El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 11 de septiembre de 2019.

-Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), indicando la referencia arriba señalada.

-Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.